ไฟสัญญาณเดินเรือ (Navigation Lights)

ไฟสัญญาณเดินเรือ (Navigation Lights)

ไฟสัญญาณเดินเรือ เป็นไฟที่ช่วยให้ผู้คุมเรือรับรู้ว่ามีเรืออยู่ใกล้ๆ และเรือลำไหนเป็นเรือที่ต้องหลบทางให้ในตอนกลางคืน หรือตอนที่ไม่สามารถมองเห็นเรืออีกลำได้ เช่นตอนที่หมอกหนาจัด หรือฝนตกหนัก เพื่อป้องกันการชนกันในทะเล (COLREG) นอกจากนี้ ไฟสัญญาณเดินเรือยังสามารถบอกขนาด ประเภท และสถานะของเรือได้อีกด้วย ไฟสัญญาณเดินเรือ มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีแดง สีเหลือง…